top of page

Georg Phillipp Telemann - Harmonischer Gottesdienst 

 

 

 

Hovedideen bak prosjektet med framføringen av Telemanns solokantater fra samlingen «Harmonischer Gottesdienst», er å bringe musikken inn i en norsk gudstjenestefeiring.

 

Musikken er komponert av en av datidens mest markante og berømte komponister. G. Ph. Telemann (1681-1767) etterlot seg en mengde musikk i de fleste sjangre, sannsynligvis er han vestlig musikkhistories mest produktive komponist. Han hadde flere prestisjetunge stillinger, musikkdirektør og kapellmester i Frankfurt og musikkdirektør og operasjef i Hamburg. Da Bach ble Thomaskantor i Leipzig, var han innstilt etter Telemann, men Telemann trakk søknaden. 

Solokantatetene fra samlingen «Harmonischer Gottesdienst er musikk som ikke opprinnelig er skrevet til høymessen slik for eksempel de fleste av J. S. Bachs kantater er, men til «husbruk», til mindre gudstjenester og andakter i overklassens hjem på 1700-tallet. Kantatene er av lite format, ofte bare to arier og ett resitativ med en durata på til sammen under 10 minutter. Musikken er så variert utformet at flere instrumenter kan tre inn som solistinstrumenter. Om musikken er skrevet for fiolin, sang og orgel/cello (basso continuo), kan den musikalsk fungere like godt for for eksempel fløyte sang og b.c. Kantatene er tekstlig knyttet opp til hver enkelt søndag i kirkeåret. Musikken er ofte fargerike tonemalerier av tekstenes innhold – et typisk trekk for barokkmusikk. Tonemaleriets mål er å framstille følelser, affekter, slik at lytteren påvirkes til også å oppleve disse affektene som beskrives musikalsk. Telemann er en mester i å fargelegge musikkens innhold på en subtil og elegant måte uten å karikere uttrykket. 

 

Kantateframførelsene bringer forholdsvis ukjent musikk av høy kvalitet inn i gudstjenestefeiringen uten å forskyve og «forstyrre» de vanlige liturgiske elementene som menighetens deltakelse i salmesang og liturgi. Telemanns kantater er kulturskatter fra barokken, og en viktig del av vår Lutherske arv. Når vi i Oslo domkirke bringer Telemanns solokantater inn i våre fredagsmesser, følger gudstjenestens bibellesning kantatens tekst (som igjen følger kirkeåret på Telemanns tid og sted), og ikke kirkeåret slik det er i Norge i dag.

 

 

 

 

Serien av kantater vil fortsette i 2015 med månedlige intervaller. For datoer og program se Oslo Domkirkes programoversikt. 

 

 

Musikerne som er innvolvert er:

Daniel Sæther - alt 

Caroline Eidsten Dahl - blokkfløyte

Anne - Stine Dahl - cello 

Anders Eidsten Dahl - orgel 

 

Denne serien er sponset av Furestiftelsen og Norsk Kulturråd. 

bottom of page